google adwords la gi

Quảng cáo google adwords là gì? Các hình thức quảng cáo trên google

I. Quảng cáo google adwords là gì? Để hiểu được quảng cáo google adwords là gì đầu tiên bạn cần hiểu được cụm từ “Google Adwords” nghĩa là gì? Google : công ty Google (bộ máy tìm kiếm lớn nhất thế giới) Adwords = Ad + words trong đó Ad là viết tắt của từ…