Tiếp thị lại, quảng cáo bám đuổi

Tiếp thị lại – quảng cáo bám đuổi của Google

I. Quảng cáo tiếp thị lại là gì? quảng cáo bám đuổi remarketing là gì? Quảng cáo bám đuổi(tiếp thị lại) là 1 hình thức của quảng cáo google mạng hiển thị (Google display network) , nhắm tới các đối tượng là những người đã từng truy cập website của bạn trước đây nhưng chưa mua…

thiết kế web miễn phí

Thiết kế website miễn phí hỗ trợ chạy quảng cáo google adwords

I. Giới thiệu chương trình thiết kế website miễn phí 100% Nhằm hỗ trợ kinh phí và giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ quảng cáo google tại MMS, trong tháng 10/2016 MMS triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt chưa từng có đó là : Miễn phí 100% chi phí thiết kế web…