CTR trong quảng cáo google là gì? 3 tuyệt chiêu giúp tăng CTR

I. CTR là gì ? CTR là viết tắt của từ : Click Through Rate là tỉ lệ nhấp chuột hiểu nôm na CTR chính là tỉ lệ phần trăm giữa số nhấp chuột mà quảng cáo của bạn nhận được so với số lần quảng cáo của bạn được hiển thị. Mỗi từ khóa và quảng…