google adwords partner

Google partner là gì? Lợi ích của Google partner (đối tác quảng cáo)

I. Đối tác quảng cáo của Google hay Google partner là gì? Google partner là danh hiệu google cung cấp cho các nhà quảng cáo, công ty,…đủ điều kiện sau khi đáp ứng được những yêu cầu nhất định từ phía google như : tối thiểu chi tiêu trong 3 tháng , giấy chứng nhận ,…