Tiếp thị lại, quảng cáo bám đuổi

Tiếp thị lại – quảng cáo bám đuổi của Google

I. Quảng cáo tiếp thị lại là gì? quảng cáo bám đuổi remarketing là gì? Quảng cáo bám đuổi(tiếp thị lại) là 1 hình thức của quảng cáo google mạng hiển thị (Google display network) , nhắm tới các đối tượng là những người đã từng truy cập website của bạn trước đây nhưng chưa mua…